• 1881 (אעלה בתמר) תרמ"ב. יהודי תימן עולים ארצה לירושלים ובונים שכונת פאר עם בתי כנסת בכפר השילוח למרגלות הר הזיתים בירושלים

  • בשנת 1938, בעקבות מאורעות תרצ"ח, מפנים הבריטים את אחרוני היהודים מכפר השילוח
    בית הכנסת נהרס. הבטחת הבריטים לשמור על הבית כנסת ורכוש יהודי והבטחה נוספת שהיהודים יוכלו לחזור ולשקם השכונה לא קוימו.

  • כיום בית הכנסת מופקר ומחולל ע"י תושבים ערבים שמשתמשים בחלק שנותר ממנו לצורך מגורים. יש גם בניה בלתי חוקית של ערבים במקום ומעל הבית כנסת המקורי